Firma TSaB,stavební firma, spol. s r.o. Olomouc, zahájila svou stavební činnost v září 1991.

Předmět podnikání

„Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.“

 • Provádění pozemních průmyslových i občanských staveb „stavby na klíč“
 • Rekonstrukce památkových objektů
 • Výstavba:
  • Rodinné domy na klíč
  • Výstavba domů
  • Výstavba průmyslových objektů
 • Opravy a rekonstrukce:
  • rekonstrukce památkových objektů
  • revitalizace panelových domů
  • rekonstrukce domů
  • zateplování domů
  • zateplení panelových domů
  • opravy a zateplení fasád
  • izolace a hydroizolace domů
  • fasády
 • Demolice stavebních objektů
 • Terénní práce

Firma je vybavena stavební technikou, nákladními a osobními vozidly a stavebním nářadím značky HILTI A BOSCH. Disponuje stavební kapacitou lidských zdrojů ve složení 5-ti odborně kvalifikovaných pracovníků THP, dále pracovníky s výučním listem pro stavební výrobu v počtu 30 – 40 složení tesaři, zedníci, obkladači a dělníci. Smluvně spolupracuje s  dalšími četami dle potřeby staveb. Hlavní materiály odebíráme přímo od výrobce, vlastní stavební výroba tvoří cca 80 % objemu prací, montáže PSV nám zajišťují subdodavatelské firmy.

Oblasti působení

Firma má ve svých referencích vyjádření o svých realizovaných zakázkách. Svou činnost provádí pro NPÚ Olomouc, SNO Olomouc, Magistrát města Olomouce, Krajský úřad Olomouc, Obecní a městské úřady okresu Olomouc i soukromou klientelu. Jsme firma provádějící stavby charakteru pozemního stavitelství a inženýrských sítí na klíč včetně všech řemesel. Rovněž jsme zaměřeni na provádění rekonstrukcí starých i novějších objektů. Firma úzce spolupracuje s některými firmami pro specielní práce jako pilotáž základů, injektáž stěn, montáž prefa konstrukcí apod.

Certifikace ISO

Firma zavedla a využívá politiku integrovaného systému managementu jakosti dle ČSN

 • ISO 9001:2000
 • ISO 14001:2004
 • OHSAS 18001:1999
Pojištění

Firma TSaB, stavební firma, spol. s r.o., má uzavřenou s  pojišťovnou Kooperativa a.s. agenturou Střední Morava, pojistnou smlouvu pro pojištění podnikatelských rizik na dobu neurčitou. V rámci této smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

Katalog-Firem.com